Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A végzõs hallgatók képesek legyenek önállóan, saját vállalkozás indítására, annak elõkészítésére és lebonyolítására
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
évközi dolgozat prezentációja és leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A vállalkozói személyiség
2. 2. Vállalkozói kommunikáció
3. 3. Vállalkozói felelõsség és jogi személyiség
4. 4. Vállalkozások fõbb ismérvei
5. 5. A vállalkozási formák
6. 6. A vállalkozás alapításának jogi feltételei
7. 7. A vállalkozás alapításának gazdasági feltételei
8. 8. Adók
9. 9. Az üzleti terv
10. 10. Pénzügyi terv
11. 11. Marketingstratégia
12. 12. A vállalkozó munkajogi tudnivalói
13. 13. A vállalkozás mûködtetésére vonatkozó tudnivalók
14. 14. A vállalkozás bemutatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Huzrik A., Vitéz P. (2008): Vállalkozz Okosan! Comenius Kiadó, Nyíregyháza