Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Szűcs Diána;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató tanulja meg az üzleti tárgyalás és prezentáció alapvető fogásait, és az arra való felkészülés módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatási célok megvalósítását segítik elő az alábbi feladatok: 1. Kiscsoportos szimulációs gyakorlat: közreműködés üzleti tárgyalási folyamatban.
2.
Hallgatói egyéni prezentáció csoport előtti bemutatása. 3. Elméleti órák elején röpdolgozat az előző előadás anyagából.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Felkészülés a tágyalásra. Az üzleti találkozók előkészítése. Tárgyalási stratégiák
2. Nonverbális kommunikáció a tárgyalások során. A tárgyalás zárása és dokumentálása
3. Tárgyalás különleges környezetben. Konfliktusos tárgyalás. Tárgyalás kultúraközi kapcsolatokban
4. Tárgyalási szimulációs gyakorlat(ok). Hallgatói prezentációk bemutatása
5. Tárgyalási szimulációs gyakorlat(ok). Hallgatói prezentációk bemutatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. Kiscsoportos szimulációs gyakorlat: közreműködés üzleti tárgyalási folyamatban. 2. Hallgatói egyéni prezentáció csoport előtti bemutatása. 3. Elméleti órák elején röpdolgozat az előző előadás anyagából (3 db). Követelmény: mind a három feladat-típusból legalább egyszeri alkalommal történő közreműködés.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Cohen, Herb (1998): Bármit meg tud tárgyalni. Baglyvár Könyvkiadó, Budapest
Kádár Magor (2014): Tárgyalástechnika. Kézikönyv a tárgyalási készség fejlesztéséhez. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
Gillen, Terry (1999): A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Ajánlott irodalom: Hull, Raymond (1997): A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Pease, Allan (1995): Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. [10. kiadás] Park Kiadó, Budapest.