Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Gyarmati Gábor Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, az adó és járulék közötti különbséget, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok
fizetési
kötelezettségének teljesítésével lesznek az állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra jogosultak. A nem biztosítottak milyen
szerzõdéseket
köthetnek a TB igazgatási szerveivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele egyéni hallgatói prezentáció összeállítása és megtartása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A TB fogalma, története, jogforrások.
Gyakorlat: A félév teljesítési követelményeinek ismertetése.
2. Elõadás: A TB jogalanyai (munkáltatók, ONYUFI, NAV, MEP, OEP) , igazgatási szervei, fedezeti rendszere, pénzügyi alapjai.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
3. Elõadás: A jogviszonyok (tipikus, atipikus) járulékalapjai és járulékvonzatai (munkaviszony, közalkalmazotti, országgyûlési képviselõi, megbízási, bedolgozói jogviszony).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
4. Elõadás: Vállalkozói jogviszony (egyéni vállalkozó, EVA, EKHO, KATA, KIVA, nyugdíjas vállalkozó, õstermelõ, kistermelõ, többes jogviszony, szerzõi jogviszony) járulékalapjai és járulékai
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
5. Elõadás: Hallgatói jogviszony (vállalkozó diák, ösztöndíjas foglalkoztatott, szakmunkás tanuló) járulékalapja és járulék mértéke.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
6. Elõadás: Az egyszerûsített foglalkoztatás új szabályai. A közfoglalkoztatás jellemzõi. A háztartási munka új szabályai.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
7. Elõadás: A szociális hozzájárulási adó (szocho), az egészségügyi hozzájárulási adó (EHO). Alanyok, alap, mérték, fajta, kedvezmények fõ csoportjai és mértéke.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
8. Elõadás: A szakképzési hozzájárulás új törvénye. Cafeteria, a béren kívüli juttatások fajtái és közterhei. Az egyes meghatározott juttatások fajtái és közterhei.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
9. Elõadás: Járulékbevallás szabályai, elektronikus bevallás, jogkövetkezmények, szankciók.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
10. Elõadás: A TB ellátás feltételei. A nem biztosítottak Tbj. törvény szerinti megállapodásai. A nemzeti kockázati közösségbe tartozók. A családtámogatási ellátások fajtái (családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYET).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
11. Elõadás: Az álláskeresõk ellátásainak új szabályai (álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást bõvítõ ellátások). A megváltozott munkaképességûek ellátásának átalakítása (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, bányász ellátás, rehabilitációs kártya).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
12. Elõadás: Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (táppénz, betegszabadság, baleseti táppénz, baleseti járadék, TGYÁS, GYED). Egészségügyi természetbeni ellátások (alapellátás, szakrendelõk, kórházi, szanatóriumi, méltányossági, külföldi gyógykezelés, gyógyszer-támogatás, utazási költségtérítés).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
13. Elõadás: A magyar nyugdíjrendszer pillérei (TB nyugdíj, kötelezõ magánnyugdíj pénztár, önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztárak, NYESZ számla). A nyugellátások fajtái (öregségi, özvegyi, szülõi nyugdíj, árvaellátás, nõk nyugdíjazása 40 éves szolgálati idõ alapján).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések
14. Elõadás: Az Önkéntes kiegészítõ pénztárak szerepe, fajtái és mûködése. Az EU és az EGT államok szociális biztonsági rendszerének jellemzõi (koordinációs alapelvek, tagállamokban dolgozók, kiküldetés, önálló vállalkozó, biztosítási idõk számítása, EU alkalmazottak nyugdíjbiztosítása).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk; elektronikus forrás elemzések, a féléves munka értékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Futó Gábor: Társadalombiztosítás - Penta Unió Kiadó, 2015.
HVG Különszám/ Adó Kódex - Társadalombiztosítás 2015. Komplex Kiadó
 
Egyéb segédletek: www.magyarorszag.hu, www.nav.gov.hu