Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismeretinek megalapozása a stratégiai szövetségek területén a gyakorlati követelmények szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti
ismeretanyag
elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai együttmûködés alapjai
A stratégiai szövetség fogalma, céljai formái és tartalma, formája és tartalma
2. A stratégiai szövetségek csoportosítási szempontjai
A gyakorlati szövetségek típusalkotási ismérvei
3. Versenytársak közötti stratégiai szövetségek
Versenyben nem álló cégek közötti szövetségek
4. A stratégiai elemzése és döntés a szövetségrõl
Partnerkeresés és választás
Tárgyalás és megállapodás
5. A szövetség megvalósítása
A szövetség mûködésének értékelése
A hazai stratégiai szövetségek általános jellemzõi
 
Kötelező irodalom: Tari Ernõ: Stratégiai szövetségek az üzleti világban - KJK 1998.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan
Bartók – Bartek – Czakó – Gáspár – Könczöl – Pecze: Vállalati stratégia