Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozások alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozási alapismeretek, a vállalkozások választható formái. A vállalkozások életciklusa.
2. A vállalkozások alapítása, mûködtetése, megszûnése.
3. A vállalkozások alapításával, mûködtetésével, értékelésével kapcsolatos gazdasági számítások.
4. A vállalkozások szervezeti felépítése, érintettjei, a menedzsment fõbb szakterületi eljárásai.
5. Beszámoló írása, a félév értékelése, lezárása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ-ben megadott lehetõség szerint, pótlás egy alkalommal, a vizsgaidõszak elsõ hetében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló írás, félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. Vállalkozások szervezése. AMICUS BP- 2003
Kasza J. Lehotai L. : A menedzsment alapjai. KVK BMf. 2001l
Ajánlott irodalom: Chikán A. Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó, Bp.1999