Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: Elõzetes diplomamunka feladatlap leadása
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félév során a diplomamunka készítése zajlik. A hallgató folyamatosan konzultál az intézeti konzulensével. A kitöltött és 6 konzulens által aláírt
bejegyzéssel
ellátott adatlap a Szervezési és Vezetési Intézetnél való leadásával teljesíthetõ a tárgy.
 
Egyéb segédletek: További információk: http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat