Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a kurzus során áttekintést kapnak a pénzügyi vállalkozásokról.
Ezek olyan hitelintézeten kívüli jogi személyek, amelyek a hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül csak egyet
vagy azok csak
meghatározott körét végezheti. A betétgyûjtésen és számlavezetésen kívül minden egyéb pénzügyi, illetve kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás
végzésére
jogosultak
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi vállalkozások környezete
2. Bankok
3. Lízing tevékenység Lízing társaságok
4. Faktorálás Faktorházak
5. PVOE, BISZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Szabó Richard Pénzügyi vállalkozások 2011. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet