Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Logisztika rendszerek alapjainak, kialakításának, az ide tartozó alapfogalmaknak és a logisztikai teljesítmény-mérés néhány jellemzõ módszerének
megismertetése
a hallgatókkal.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két zárthelyi: az elsõ a 6., a második a 13. héten.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztikai rendszer fogalma és alapjai
2. A logisztikai rendszer teljesítmény mérése
3. Városi áruszállítás, city logisztika
4. A logisztikai kiszolgálási színvonal
5. Rendelés feldolgozás és elõkészítés
6. Az értékesítési rendszer struktúrája
7. A disztribúciós rendszer kialakítása
8. A vállalati készletezés menedzsmentje
9. A készletgazdálkodás alapfogalmai
10. Készletezési rendszerek és modellek
11. Készletezési rendszerek
12. Raktározási ismeretek
13. Anyagmozgató rendszerek
14. Áruszállítási rendszerek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy 2 zárthelyi dolgozat megírása alapján kerül megállapításra.
 
Kötelező irodalom: Demeter Krisztina (szerk.): Termelés, szolgáltatás, logisztika (Az értékteremtés folyamatai) Complex Kiadó (Wolters Kluwer Kft), 2014
Ajánlott irodalom: Földesi Péter (szerk.): Logisztika I-II.
Széchenyi István Egytem, 2006 (HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0102/1.0)
Némon Zoltán - Sebestyén László - Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika KIT Kft. 2006
Michelberger Pál - Lábodi Csaba: Development of information security management system at the members of supply chain.
Annals of the University of Petrosani. Economics 9:4 pp. 67-78. 2009