Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Gyula Oktatók: Dr. Szabó Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5. konzultáción 1 Zh dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ergonómia fogalma, fejlõdése
Ergonómia a termékfejlesztésben
2. Egyes fiziológiai jellemzõk az ergonómiai tervezésben
3. Megterhelés, igénybevétel, stressz
A pszichológiai megterhelés és a munkavégzés hatékonysága
4. Tervezés speciális felhasználók számára
Akadálymentesítés a közlekedésben
5. Irodái munkahelyek ergonómiája
ZH
6. Ipari munkahelyek ergonómiája
Az automatizálás problémái
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Hercegfi Károly-Izsó Lajos (szerk.): ERGONÓMIA Typotex 2010. vagy e-book formájában http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2790-95-4
 
Egyéb segédletek: elõadások kivetített anyagai