Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
aláírás zárthelyi dolgozat és órai munka alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma, feladatai. A controlling szemléletmód. A controlling szervezet kiépítése. A controlling szervezetre ható tényezõk, a szervezet beillesztése a vállalati hierarchiába A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
A vezetésorientált számvitel (Management Accounting ) fogalma és feladatai
A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás. Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. Likviditás tervezés.
2. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. Nemzetközi informatikai projektmódszertan és gyakorlati alkalmazása
Logisztika-controlling kapcsolata. Logisztikai teljesítmény és költség. Projekt-controlling
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (elméleti és gyakorlati kérdések, feladatok)
 
Kötelező irodalom: IFUA HORVÁTH&PARTNERS - CONTROLLING Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Budapest, 2008.
Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata, ÓE KGK Budapest, 2013.
Dr. Hanyecz Lajos: Modern vezetői controlling Gazdálkodás - menedzsmnet, Saldo Budapest, 2011.
Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek, KJK-KERSZÖV Budapest, 2005
Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Budapest, 2013