Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 1
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az SQL alapjainak elsajátítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az SQL kialakulása, alapkoncepció, szabványok és megvalósítások.
2. DQL, DML, DDL, DCL példák.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ. alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozat alapján
Ajánlott irodalom: Kende Mária - Nagy István: ORACLE példatár. Panem, Budapest, 2005.