Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak angol nyelvű képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Beiratkozás
2. Szabályzatok
3. E-learning
4. Felzárkóztató kurzusok
5. Kutatás
6. Erasmus
7. Könyvtár
8. Tanulás módszertan
9. Vizsgaidőszak
10. Tárgyfelvétel