Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei. Vállalkozási formák.
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei. Termelés tervezési számítások.
2. Gyártási rendszerek, vállalati szervezeti alapformák jellemzõi.
A vállalat piaci aktivitása, marketing alapismeretek.
3. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás.
Forgóeszköz gazdálkodás. Munkaerõ felhasználás, gazdaságosság, termelékenyég.
4. Költségszámítás, kalkuláció, fedezeti elv. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Beruházás gazdaságossági számítások.
Vállalati mérleg bemutatása, elemzése.
5.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet 2014.
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer
elektronikus
jegyzet 2014.
Ajánlott irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Amicus Kiadó Budapest, 2011.
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan. Amicus Budapest, 2011.
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Budapest, 2008
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. Aula Budapest, 2006.