Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bogáth Ágnes Oktatók: Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Igazolt munkaviszonnyal (vállalkozói igazolvánnyal) rendelkezõ hallgató esetében nem kell elõírni
szakmai gyakorlatot. A munkaviszony (vállalkozói tevékenység) idõtartama minimum egybefüggõ
15 hét, amely 5 éven belül keletkezett. Az igazolásokat annál az intézetnél kell leadni, amelyik a szakirány felelõse.

Igazolt munkaviszonnyal (vállalkozói igazolvánnyal) nem rendelkezõ hallgatóknak a hetedik
félévben kell teljesíteni a szakmai gyakorlat követelményét
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek.
A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Szervezési és Vezetési
Intézethez, legkésõbb a regisztrációs
héten.
A Szakmai gyakorlat tárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése, és az errõl szóló, a Gazdálkodó
Szervezet által kitöltött igazolólap és
kompetenciaértékelés, valamint a 15-30 oldalas beszámoló és a munkanapló leadása. Határidõ: A szakmai gyakorlatot követõ hét utolsó napja.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további szabályok a módosított, 2014. október 2-tól érvényes szabályzat rendelkezései alapján érvényesek.