Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mérnök informatikus MSC;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi
összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és
továbbfejlesztése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás
2. Vállalkozáselméletek
3. A vállalt társadalmi szerepe
4. Marketingstratégia
5. Az innováció
6. Emberi erõforrás
7. A kontrolling
8. Vállalati pénzügyek
9. Pénzügyi stratégia
10. Pénzügyi rendszer
11. Költséggazdálkodás
12. Befektetés és finanszírozás
13. A vállalat stratégiája
14. A stratégiai menedzsment
 
Kötelező irodalom: Elektronikus jegyzet
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 2008. Aula kiadó
Ajánlott irodalom: Bárdos P.: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest,2004
Lengyel L.: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzõ Központ, 2002
Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, 2003