Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók modern tõzsdei ismeretekre tegyenek szert.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Értékpapírok, értékpiacok
2. Tõzsdérõl általában: kialakulása, fogalma, lényege, fajtái, gazdálkodása
3. A tõzsdék mûködése, belsõ szervezete, tõzsdetagság
4. A tõzsdei bevezetés, kereskedés és elszámolás rendszere. A tõzsdék forgalmazott értéka
5. A tõzsdei ügyletkötés rendje, üzletkötés módszere, tõzsdei megbízás végrehajtása, elszámolása
6. Tõzsdei ügyletek fajtái: azonnali (promt), határidõs (termin) ügyletek
7. Tõzsdei árfolyam fogalma, típusai, tõzsdei index
8. Tõzsdeelemzés területei. árfolyamelemzés jellemzõi
9. Fundamentalista analízis módszere. Technicista elemzés módszere. Chartok
10. Statisztikai elemzési módszerek
11. Piac elemzés
12. Példák a gyakorlatban: egyszeri értékpapírvétel, spot ügylet és annak jellemzõi
13. Deviza vásárlási ügylet, határidõs ügyletek lebonyolítása. Opciós ügyletek lebonyolítása
14. Esettanulmányok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli minimumteszt, majd szóbeli kollokvium
 
Kötelező irodalom: - Kertész Márta : Tõzsdei Ismeretek, Saldo 1999
Ajánlott irodalom: - Max Weber : A Tõzsde Budapest Ikva 1995, ISBN 963 265 0514
- André Kostolany : Tõzsde pszichológia Budapest, KJK 1992 ISBN 963 222 414 0
- Alexander Gabo : A Tõzsde, Budapest, Novotrade 1990 ISBN 963 585 0999
- Christopher A.Robin, : Terménytõzsdei opciók, Agroinform 1997 Budapest John Wiley & Sons ISBN 963 502 6445 5
- Lewis J. Borsellino : A Day Trader, Netmédia, Portfolio, ISBN 963-00-4215-0
- Czékus Mihály : Értékpapírszámtan Budapest, Perfekt, 1999, ISBN 963 394 3663
- Szécsényi László : Értékpapírjog, Budapest-Pécs, Dialóg Campus 1999, ISBN 963 9123 18 8
- Robert J. Elliott – P. Ekkehard Knop : Pénzpiacok matematikája, Budapest Typotex Kft. 2000. ISBN 963 9132 76 4
- Burton G. Malkiel : Bolyongás a Wall Streeten, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1992
- Tõzsdei Kézikönyv, KJK, 1991
- Száz János : Hitel pénz tõke, KJK 1991
- Mark Powers - David Vogel : A határidõs deviza és hiteltõzsdék mûködése, KJK 1992
- Magyar pénzügyi és tõzsdei almanach 1991
- Magyar pénzügyi és tõzsdei almanach 1992-1993
- Szalai Zoltán : Értékpapír befektetés az Európai Unióban, MNB 1999
- Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Járai Zsigmond – Sulyok-Pap Márta – Száz János : Értékpapírok és értékpapírpiacok, KJK 1991
- John C. Hul : Opciók, határidõs ügyletek és egyéb származtatott termékek, Panem Prentice Hall, Budapest 1999.
- Száz János : Tõzsdei Opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest 1999.
- Határidõs Árupiacok kézikönyve, Agroinform 1998
- Rotyis József : Tõzsdei befektetõk kézikönyve, CO-NEX könyvkiadó, Bp. 1998
Banküzlet 2000 sorozat :
2.Horváth D. Tamás : A magyar tõkepiac, KJK 1996
4.Érsek Zsolt : Bevezetés a devizapiacokra KJK 1997
- Tõzsdei szakvizsga felkészítõ, Közép Európai Brókerképzõ Alapítvány, Budapest 1999
- Dr. Dobi Katalin, Dr. Hardy Ilona, Dr. Hubert Márta : Értékpapírjog, Értékpapírpiac, Co-Nex-Training, Budapest 1995
- Gyulaffyné Dr. Berényi Mária, Kaszás Mónika : Tõzsdeelemzés, Saldo, Budapest 1994
- Kaszás Mónika : Tõzsdei ismeretek, Saldo, Budapest 1999
- Száz János : Hitel, Pénz, Tõke, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991
- Tõzsdei Kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1991
- Mark Powers, David Vogel : A határidõs deviza és hiteltõzsdék mûködése, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1992
- Ádám Zsigmond, Korányi G. Tamás : Tõzsdekompasz 1993-94, Göncöl Kiadó 1994
- Pénzügytan III., Saldo, Budapest 1994