Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók modern tõzsdei ismeretekre tegyenek szert.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Értékpapírok, értékpapírpiacok
2. Tõzsdék szerepe és mûködése
3. Tõzsdei ügyletek
4. Tõzsdei árfolyam
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zh az utolsó kunzultáción
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Spilákné Kertész Márta Tõzsde ismeretek Saldó kiadó 1999.
Ajánlott irodalom: André Kostolany Tõzsdeszeminárium
Lenkei Gábor Pénzzel a tõzsdén
Tõzsde szótár
Czékus Mihály Tõzsde lexikon
Tõzsdei szakvizsga felkészítõ Középeurópai Brókerképzõ alapítvány 1999