Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Kása Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatás szervezés fogalma, sajátosságai.
A szolgáltatás, mint különleges termék.
A szolgáltatás általános jellemzõi: megfoghatatlanság, illékonyság, elválaszthatatlanság, heterogenitás.
2. A szolgáltatás fajtái, szerkezete, személyesség foka.
Termék-szolgáltatás vonal, az értékesítési kontinuuma.
A szolgáltatás sajátosságaiból következõ szervezési és irányítási problémák.
A szolgáltatás folyamatának szervezése
3. A szolgáltatás tárgyi környezetének kialakítása, és szervezési kérdései.
A specifikált és kommunikált minõség.
A szolgáltatások minõségének komponensei.
4. A szolgáltatások változó minõségének okai és szervezési megoldásai.
Az emberi tényezõk szerepe és szervezésének kérdései
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Papp Ilona: Szolgáltatások a 3. évezredben, Aula, 2003