Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismeretinek megalapozása a stratégiai szövetségek területén a gyakorlati követelmények szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti
ismeretanyag
elsajátítása mellett
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5. hét: ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai szövetség célja, tartalma
Erõforrás, versenystratégia és tranzakciós költség elméletek

A vállalati stratégia tervezés határai, ennek gyakorlati vonatkozásai
2. Szövetség a versenytársak között
Szövetség piaci független partnerek között

A lehetséges szövetségesek számbavétele és értékelésének gyakorlata
3. A szövetség létrehozása és irányítása
Partner keresés és kiválasztás
Tárgyalás, megállapodás

A stratégiai partner kiválasztása, szerzõdéskötés
4. A megvalósítás tervezése és kivitelezése
Feladatmegosztás és koordináció
Erõforrás kihasználás tervezése és mérése

A stratégiai szövetségi megállapodás lehetõségeinek kiaknázása
5. ZH

A szövetség mûködési eredményének számszerûsítési gyakorlata
6. A stratégiai szövetség eredmény mérése
Stratégiai szövetségek Európában
Stratégiai szövetségek Magyarországon

Döntés a szövetség fenntartására, megszüntetésére, új szövetség létrehozására.
7. Stratégiai szövetség és versenytörvény tendenciák

A ZH és az aktív félévi gyakorlati részvétel értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere:
A ZH dolgozat eredményétõl és a gyakorlatokon mutatott aktivitástól függõen
 
Kötelező irodalom: Tari Ernõ: Stratégiai szövetségek az üzleti világban - KJK 1998.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan
Bartók – Bartek – Czakó – Gáspár – Könczöl – Pecze: Vállalati stratégia