Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bogáth Ágnes Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek.
A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Szervezési és Vezetési
Intézethez, legkésõbb a regisztrációs
héten.
A Szakmai gyakorlat tárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése, és az errõl szóló, a Gazdálkodó
Szervezet által kitöltött igazolólap és
kompetenciaértékelés, valamint a 15-30 oldalas beszámoló és a munkanapló leadása. Határidõ: A szakmai gyakorlatot követõ hét utolsó napja.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további szabályok a módosított, 2014. október 2-tól érvényes szabályzat rendelkezései alapján érvényesek.