Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Elek Györgyné;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG121NK, GGTPU222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a gazdasági informatikus hallgatókkal a képzés céljának megfelelõen megismertesse a termelési feladatokkal, a gyártásrendszerek bemutatása, továbbá a gyártási folyamatok komplex korszerû feladatrendszerével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. hét zh
13. hét zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Termelésmenedzsment alapfogalmai. Termelési stratégia.
2. Gyártási folyamatok és gyártási rendszerek bemutatása gyártási példákon keresztül.
3. Terméktervezés és fejlesztés folyamata. Versenyképesség, versenyképességi prioritások.
4. Termelési stratégia kialakítása és végrehajtása.
5. Hagyományos és rugalmas gyártórendszerek bemutatása a termelés tervezése rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén.
6. A gyártástervezés feladatai. Gyártási módszer fejlesztése.
7. Vállalati folyamatok újraformálása (BPR).
8. Gazdaságos anyagtervezés. Készletgazdálkodás tervezése, készletszintek meghatározása.
9. Gyártási folyamat, idõ-, és határidõ-tervezés.
10. Kapacitástervezés. Átfutási idõ tervezése.
11. Költségtervezés. Értékelemzés és a termelésmenedzsment kapcsolata.
12. Beruházások tervezése, a gyártásirányítás feladatai.
13. Minõségmenedzsment. Logisztika, logisztikai rendszerek. Az anyagmozgatás tervezése.
14. Gépelrendezés. A korszerû karbantartási feladatok tervezése, szervezése. Jövõ gyárai és szolgáltatásai. Innováció és vállalati szervezet.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Elõadáson elhangzott tananyag.
Ajánlott irodalom: Dr. Kasza Jenõ: Termelésmenedzsment (Kézirat) 2005.
Dr. Demeter Krisztina: Termelésmenedzsment I-II. BKE. 2004.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja, szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.