Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Bátori Endre György ;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni az információs rendszerek tervezésével és üzemeltetésének különféle vonatkozásaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házidolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Megismerési folyamat, adat, információ, modellalkotás, a modell jósága, adatmodellezési alapfogalmak
2. A rendundancia és a minimalitás követelménye, jellegzetes adatszerkezetek, tipikus adatmodellezési hibák és gyökereik
3. Alkalmazási és fejlesztési adatszabványok, üres értékek
4. Adatbiztonság és adatvédelem
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Házidolgozat alapján.
 
Kötelező irodalom: Halassy Béla: Az adatbáziskezelés alapjai és titkai, IDG Budapest, 1995.
Halassy Béla: Adatmodellezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom: Részterületenként igény szerint