Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Sándor Barnabás; Dr. Rajnai Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalati információbiztonság – mint állapot – elemeit. Segítsen nemcsak az
információtechnológiát,
hanem egy egész szervezet mûködését átfogó információ-biztonsági irányítási rendszer alapjainak elsajátításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók a félév során két zárthelyit írnak, amelybõl mindkettõt legalább elégséges szintre kell megírni. Elég-telenre megírt és nem javított
zárthelyi
elégtelen évközi jegyet eredményez.
Zárthelyi elmulasztása és nem pótlása „letiltás” bejegyzést von maga után.
A zárthelyik tematikához kapcsolódó (max. 20 oldal) házidolgozat megírásával és prezentálásával kiválthatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Hálózatbiztonság, üzleti és szabad szoftverek, IT biztonság
2. Kockázatelemzés, IT- és információbiztonság kapcsolata, néhány vonatkozó szabvány és ajánlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Zárthelyire kapott elégtelen osztályzat javítása, illetve pótlása a szorgalmi idõszakon belül egy alkalommal, a különeljárási díj befizetését követõen lehetséges.
Részvétel: A részvétel a tantermi gyakorlatokon nem kötelezõ
 
Kötelező irodalom: Crume, Jeff: Az internetes biztonság belülrõl - amit a hackerek titkolnak, Szak Kiadó, 2003.
Vasvári György: Vállalati biztonságirányítás (Informatikai biztonságmenedzsment). Time-Clock Kft., 2007.
Ajánlott irodalom: Thomas, Tom: Hálózati biztonság, Panem, 2005.
Mitnick, Kevin: A Legendás hacker - A behatolás mûvészete, Perfact-Pro, 2006.
Craig - Grand - Mullen - Russell - Beale: A Háló kalózai – hogyan lopjunk kontinenst?, Kiskapu, 2005.
Tanenbaum, A. S.: Számítógép-hálózatok 3. kiadás, Prentice Hall-Panem, 1999.
Ködmön József: Kriptográfia - Az informatikai biztonság alapjai - A PGP kriptorendszer használata, ComputerBooks Kiadói Szolgáltató és Kereskedõ
Kft.,
2000.
Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve. Verlag-Dashöfer, Budapest, 2000-
Muha Lajos – Bodlaki Ákos: Az informatikai biztonság. Pro-Sec Kft., Budapest, 2003.
Ködmön István (szerk.): Hétpecsétes történetek (Információbiztonság az ISO 27001 tükrében). Hétpecsét Infor-mációbiztonsági Egyesület, Budapest,
2008.
Dósa Imre (szerk.): Az informatikai jog nagy kézikönyve. Complex Kiadó. 2008.