Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gépjármû értékesítés sajátosságainak megismertetése, a személyes eladás készségeinek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Beadandó dolgozat megfelelõ színvonalú elkészítése, melynek témája: egy szabadon választott gépjármû értékesítési szándékú bemutatása. A dolgozatot
elektronikus formában az oktató e-mail címére kell benyújtani, a határidõ õszi félév esetén december 10., tavaszi félév esetén május 10. A beadandó
dolgozat
mellett egy db zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékesítés fogalma, helye, szerepe, márkaszervizek, bizományosi értékesítés lényege, jellemzõi.
2. Az értékesítési csatorna típusai, kiválasztásának szempontjai. Döntések az értékesítési rendszerrel kapcsolatban. Az értékesítési forgalom alakulásának vizsgálata.
3. Hitelfinanszírozás, új és használtautó finanszírozása. Autóhitelek. Annuitás számítás.
Zárthelyi dolgozat írás, a beadandó feladat értékelése.
4. A vásárlás ösztönzés stratégiái. Az arculat szerepe az értékesítésben. Honlapelemzések.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli és írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bauer, A. - Mitev, A. Z. (2012): Eladásmenedzsment. Akadémiai Kiadó, ISBN: 9789630586122
Ajánlott irodalom: ,,A jövõ jármûvei" folyóirat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. évi számai, 2010. évi ,,Fisita" különszám, 2012. évi 1-2. szám; ,,Classic and
Sports Car" c.
folyóirat 2013. évi 1., 2., 3. száma. Gépjármû értékesítéssel foglalkozó honlapok, mint pl. www.hasznaltauto.hu, www.autoszektor.hu.
Gitomer, J. (2012): Az értékesítés kis vörös könyve - Az értékesítési kiválóság 12,5 alapelve. Pongor Publishing Üzleti Kiadó, ISBN: 9786155263019;
Misner,
I. R. - Donovan, M. R. - Avidor, A. (2011): 29% - A megoldás. Pongor Publishing Üzleti Kiadó, ISBN: 9789638899668; 52 gyakorlat a sikeres
értékesítéshez
- kártyacsomag. HVG Kiadó, 2011, ISBN 9789633040478