Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdálkodási és menedzser szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az alapvetõ ismereteket, gyakorlatban is hasznosításra ajánlott módszereket,
technikákat, amelyek eddigi - német / osztrák - tapasztalatok alapján is szükségesek, hasznosíthatók lehetnek a vállalkozások, KKV- ok üzleti / piaci
mûködésében, mûködtetésében EU- s viszonyok között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
5. ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A/ Általánosan fontos EU ismeretek, vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára

Röviden az EU vállalkozáspolitikájáról, lehetõségekrõl, a 4 fõ veszélyrõl
2. A vállalkozásfejlesztés lehetõségei, lobbi tevékenység
3. B/ EU management technikák és módszerek

A vállalkozás EU potenciálja, vállalkozás állapot teszt az EU követelmények szerint
4. Helyzet és állapotértékelés módszerei, a változtatás, fejlesztés stratégiája és taktikai lépései
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Borbás László EU KKV memedzsment 2012. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Vállalkozás menedzsment kézikönyv, Szerk.: Poór József, KJK 2001
 
Egyéb segédletek: Az elõadó ppt prezentációi