Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A e-kereskedelem alapfogalmainak és jogi környezetének megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat kiadott témában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mûszaki alapok
2. Az E-kereskedelem fogalma
3. Az E-kereskedelem gyakorlati menete
4. Az E-kereskedelem jogi alapkérdései az információs társadalomban
5. Adatvédelem
6. A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten
7. Szerzõi jogi kérdések
8. Az elektronikus aláírás jogi szabályozása
9. A versenyjog érvényesülése az E - kereskedelemben
10. Fogyasztóvédelem az E - kereskedelem során
11. A hazai és nemzetközi domainregisztráció rendszerének jogi megítélése
12. E - kereskedelem szankciói
13. Az Alternatív Vitarendezési Eljárások szerepe az információs társadalomban
14. Esettanulmány
 
Kötelező irodalom: E kereskedelem (A Budapesti Kommunikációs Fõiskola Tankönyvei)
Szerkesztette Zsuffa Ákos Századvég Kiadó, 2002, ISBN 963 9211 33 8
 
Egyéb segédletek: E-Magyarország