Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 7
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 7
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektfeladatok megoldásának elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások rendszeres látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel.
Három esettanulmány , 2 zárthelyi dolgozat megírása.
A 14. oktatási hétig a kurzus követelményeinek maradéktalan teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
A projektek stratégiai tervezése és vezetése
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása
Vezetés célkitûzések alapján
A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi,
költségviselõi és piacát alkotó közössége
3. A projektmunkában résztvevõ szereplõk
A projektek stratégiai gondolkodási célját és tartalmát bemutató
eljárások ismertetése
4. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés,
szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
A projektszervezés folyamata - Projektek stratégiai határozathozatala
1. ( ZH.)
5. A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél
használt eszközök, módszerek - Projektek stratégiai kivitelezése
A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
Projektek stratégiai folyamatainak ellenõrzése és mérése
Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI mutató

Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák

6.

A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés


Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?7.
Projektmenedzsment- minõségbiztosítás
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek 2. ( ZH. )
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése folyamatos ellenõrzéssel
és visszacsatolással 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment HVG ZRt, Budapest, 2006 ISBN 9637525777