Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti
gondolatok megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 db esettanulmány leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás- üzleti vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
A vállalkozás fogalmának fejlõdése és változatai. A vállalkozás folyamata. Termelési folyamat szervezése, emberi erõforrás-gazdálkodás, piacszervezés, marketing Termék és piaci környezet felmérés
A vállalkozók jellemzõ tulajdonságai. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
2. A vállalkozás helyzetértékelése Az üzleti terv készítésének céljai, üzleti terv felépítése (vállalkozás bemutatása, termelési terv, marketing terv, pénzügyi terv... stb.)
Válságmenedzselés Tõkeszükséglet számítás
Csõd, felszámolás, végelszámolás Vállalkozási forma megválasztása
Vállalkozási formák áttekintése
Egyéni vállalkozás indítása
3. Korlátlan felelõsségû vállalkozások
Társasági szerzõdés készítése
Korlátolt felelõsségû társaság
Szellemi alkotások, értékelés, szavatosság, felelõsség.
Részvénytársaság
Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
Franchise
Optimális üzemméret tervezés
4. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Piaci értékesítési módszerek
Az állami tulajdon szerepe
Fejlesztési lehetõségek és források
Munkaügyi ismeretek, Társadalombiztosítás
Hitel felvétel elõkészítése Feladatbeadás és értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy kialakításának módszere: esettanulmányok alapján
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga
Ajánlott irodalom: Kasza Jenõ- Lehotai László: Vállalatgazdaságtan I-II. 2004. Lemezen a hallgatók megkapják.
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula. 2001.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint