Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. Lehotai Lilla Rita Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esttanulmány, 1 zárthelyi dolgozat megírása 5. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés - A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata - A fenntartható fejlõdés elvei -A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata
2. A környezeti Kuznets - görbék – A jólét elemzése , jóléti mutatók-
A humán fejlõdés mérése: életminõség modell, társadalom minõsége modell
Az ökológiai lábnyom- Ökológiai deficit és túlfutás
3. A természeti erõforrások - A környezetszennyezés gazdaságtana-
Külsõ gazdasági hatások típusai -Az externális hatások közgazdasági következményei
4. A Föld légköre és a klímaváltozás - A környezetvédelem szabályozásának eszközei -Az EU környezeti törekvései
5. Zárthelyi dolgozat
6. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek -
A Local Agenda 21 program alkalmazhatósága
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai
Bologna – Tankönyvsorozat
Aula Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Beliczay Erzsébet
Egészségesebb környezet, javuló versenyképesség, több munkahely : A Levegõ Munkacsoport javaslatai a zöld államháztartási reformra / [írta
Beliczay Erzsébet]. - Budapest : Levegõ Munkacsoport, 2000. - 23 p. : ill. ; 29 cm
Medvéné Szabad Katalin (szerk.): A környezetgazdaságtan alapjai, [Bp.] : Perfekt, [2007]. 280 p., ISSN 963 394 5968
Hubai József
Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierõforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary ad of 2004 on the
natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. Csak magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p.
166-170.
Szlávik János
Fenntartható környezet- és erõforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi
kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.) Bibliogr.: p. 309-[318]