Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Láhm Szilvia Oktatók: Dr. Tóth Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVS111TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A legfontosabb erõforrás, a munkaerõ hatékony felhasználását elõsegítõ feladatok és technikák megismertetése az egyéni és szervezeti célok egyidejû
figyelembevételével
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 házi feladatot lehet beadni, amelynek kiváló szinten történõ meg-oldása kiválthatja a vizsgát.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management” (HRM) tartalma és funkciói.
A vállalat munkaerõ-piaci környezete. A munkaerõ keresletét és kínálatát meghatározó tényezõk. Foglalkoztatáspolitika
Az EEM szerepe a vállalat szervezetében. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia.
Munkakör elemzés és –tervezés.
Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés
Erõforrásbiztosítás. Toborzás, kiválasztás, alkalmazás, a beilleszkedés elõsegítése
2. Munkakörértékelés.
Teljesítményértékelés.
Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A teljesítményhez kapcsolódó bérrendszerek. Más anyagi és nem anyagi ösztönzõk.
Az emberi erõforrások fejlesztése, képzés, továbbképzés, karriertervezés
A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok kezelése
Információs rendszerek az emberi erõforrásmenedzsmentben
Nemzetközi személyügyi menedzsment

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Norbert F. Elbert – Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József: Személyzeti/emberi erõforrás menedzsment, KJK-Kerszöv, 2003.
Útmutató Humánmenedzsment hallgatói segédanyag 2005.
Ajánlott irodalom: László Gyula : Emberi erõforrásgazdálkodás és munkaerõpiac (Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1996)
Poór József: Nemzetközi erõforrás menedzsment (KJK, 1996.)
Marosi Miklós: Távol-Keleti menedzsment (KJK 1997.)
Theodore E. Schultz: Beruházás az emberi tõkébe (KJK, 1983.)
Dr. Gyökér Irén: Emberi erõforrásmenedzsment (BME 2000.)
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A hallgatói visszajelzések, a ZH-k eredményei alapján évente értékeljük az oktatás hatékonyságát, fo-lyamatosan korszerûsítjük a tananyagot, módosítjuk
az irodalomjegyzéket.