Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az „Értékelemzés” tantárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a korszerû mûszaki- gazdasági módszereket, melyek hatékonyan segítik a vállalkozási tevékenységek eredményes megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való rendszeres és aktív részvétel.
Három beadandó esettanulmány, 2 zárthelyi dolgozat megírása.
A 14. oktatási hétig a komplex követelmények maradéktalan teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékelemzés kialakulásának áttekintése

2. Az értékelemzés, mint a legkorszerûbb szervezési, tervezési, ésszerû
költségcsökkentési eljárásrendszer
3. A hatékonyság növelése és az értékelemzés kapcsolatrendszere
4. Az értékelemzés számszerûsíthetõ és imponderábilis ( közvetlenül
nehezebben mérhetõ) eredményei
5. Az értékelemzés fajtái, az értékelemzés tárgya, témakörei
6. Az értékelemzési folyamat lépéseinek ismertetése 1. ( ZH.)
7. Értékelemzõ team összeállítása- Elõkészítõ fázis, információs fázis,
alkotó fázis, megvalósítási fázis, értékelõ fázis
8. Az értékelemzés eredménygyorsító technikáinak áttekintése
9. Az értékelemzés beillesztése a vállalkozási tervezésbe
10. Az értékelemzés bekapcsolása a gazdasági ( verseny) szférába
11. Az értékelemzés csatlakoztatása az állam irányítási folyamataiba
12. Az értékelemzés és a minõség összefüggései, értékelemzés és az ABC-
analízis
13. Értékelemzés alkalmazása beruházásoknál- Az értékelemzés
minõségszemléletû gyakorlata
14. 2. ZH.
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László / Az elõadáson elhangzott tudásanyag

Ajánlott irodalom: Hegedûs József- Anwar Mustafa: Az értékelemzés minõségszemléletû gyakorlata
ISBN 978-963-7163-88-3