Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. PROGRAMKÉSZÍTÉS FOLYAMATA
2. DOKUMENTÁCIÓ
3. TESZTELÉS
4. EGYSZERŰ PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
5. ÖSSZETETT PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
6. KERESÉSI MÓDSZEREK
7. RENDEZÉSI MÓDSZEREK
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati és elméleti zh
 
Kötelező irodalom: elearning tananyag a moodleben.