Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Szűcs Diána;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató kommunikációs képességeinek fejlesztése (szóban és írásban), valamint az üzleti tárgyalás illetve a prezentáció alapvető fogásainak és az
arra való felkészülés módszereinek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. Aktív órai részvétel – szimulációs gyakorlatok
2. Egy aktív álláspályázati felhívásra való motivációs levél megírása és a szucs.diana@kgk.uni-obuda.hu e-mail címre történő eljuttatása 2020. május
12-ig
3. Utolsó két óra keretében (április 7 vagy május 5)
a. Az órák alatt megismert elméleti ismeretekre támaszkodva egy tárgyalás lefolytatásának bemutatása előre megadott témában (2 fő vagy
kiscsoportban)
vagy
b. Prezentáció (üzleti beszámoló) bemutatása egy előre ismertetett témában
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Felkészülés a tágyalásra. Az üzleti találkozók előkészítése. Tárgyalási stratégiák
2. Nonverbális kommunikáció a tárgyalások során. A tárgyalás zárása és dokumentálása
3. Tárgyalás különleges környezetben. Konfliktusos tárgyalás. Tárgyalás eltérő kultúrákban
4. Hallgatói prezentációk, további szimulációs gyakorlatok
5. Hallgatói prezentációk, további szimulációs gyakorlatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerinti órai jelenlét és ZH az aláírás feltétele;
Féléves megajánlott jegy a félévközi követelményekben meghatározott 3 feladattípusból legalább egyszeri alkalommal történő közreműködés.
Amennyiben a félévközi követelményeket nem teljesíti a hallgató, szóbeli vizsgán adhat számot a félév során elsajátított ismeretről.
 
Kötelező irodalom: Cohen, Herb (1998): Bármit meg tud tárgyalni. Baglyvár Könyvkiadó, Budapest
Kádár Magor (2014): Tárgyalástechnika. Kézikönyv a tárgyalási készség fejlesztéséhez. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
Scott, Bill (1988): A tárgyalás fortélyai. Novotrade, Budapest.
Gillen, Terry (1999): A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Ajánlott irodalom: Hull, Raymond (1997): A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Pease, Allan (1995): Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. [10. kiadás] Park Kiadó, Budapest.
Hoffmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. (5. kiadás) Akadémia Kiadó, Budapest.
David Oliver (2008): Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó.
Dr Csáky István Tárgyalástechnika. Exel Kiadó, Budapest
Köves J. Julianna (1986): Illik tudni – A kulturált viselkedés szabályai. Széchenyi Nyomda, Győr.