Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvető vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem előtt tartásával,
megfelelő elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Gyakorlatok látogatása kötelező, max 3 hiányzás megengedett, az aláírás feltétele a gyakorlatokon megírandó dolgozatok sikeres teljesítése, és három,
a
gyakorlatokon meghatározott beadandó feladat elkészítése. Az e-learninges előadásokat mindig teljesíteni kell a gyakorlatok előtt.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás környezete és célja
A vállalat általános jellemzői - A vállalat szervezete
A vállalatok szervezése és irányítása. Management
Vállalkozási formák
2. A vállalat pénzügyi gazdálkodása. Pénzügy, Mérleg
A vállalatok üzemeltetése. Gyártás
Tárgyi eszköz gazdálkodás. Beruházások
A vállalat emberi erőforrás gazdálkodása. HR
3. Forgóeszközgazdálkodás és raktározás
Gyártásszervezés, -optimalizálás és logisztika
A vállalati gazdaságosság, hatékonyság vizsgálata. Kontrolling
A vállalat piaci aktivitása. Marketing
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépő írásbeli (az írásbeli küszöbértéke 60%) + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít

 
Kötelező irodalom: Elearning tananyag a Moodle rendszerben
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-449-080-7
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-
449-079-1
Ajánlott irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000