Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerőpiac. A munkaerő-kereslet. A munkaerő iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A
technológiai fejlődés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerő-keresletre. A munkaerő-kínálat. A munkaerőforrás. T. A gazdasági
aktivitás változásai. Beruházások az emberi tőkébe: oktatás és szakképzés. A felsőoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola
elvégzése utáni emberitőke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység:
Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerő-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerőpiac. Kereseti egyenlőtlenségek.. A
munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH és házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkaerő-piaci alapfogalmak, gazdasági összefüggései
2. Munkaerőpiac helyzete, munkanélküliség, trendek
3. Foglalkoztatási formák, szolgáltatások
4. Egyéni jellemzõk, adottságaink
5. Értékek, érdeklõdés, munkához való viszony
6. Karriertervezés és munkaerõpiaci összefüggések
7. Folyamatos tanulás, újabb ismeretek
8. Álláskeresés, hirdetések, szolgáltatók
9. Kiválasztás, jelentkezés
10. Önéletrajz, motivációs levél
11. Felvételi beszélgetés, szituációk
12. Béralku, juttatások, pozíció-profil
13. Munkajog, szerzõdés szabályai
14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: sikeres ZH és „Megfelelt” házi dolgozat
Aláírás pótlása a TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Roland G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerű munkagazdaságtan. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Galasi Péter- Gábor R. István: Munkagazdaságtan alapjai, BKE, Budapest 1996.
Galasi Péter: A munkaerőpiac gazdaságtana, Aula 2003
Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek, PTE, 2013.