Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A logisztika, mint szemléletmód megismerése. A logisztika elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelőző előadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokon szóbeli prezentáció tartása.
Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA1: A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlődése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere. Logisztikai rendszerek.
Gy1: A rendelés logisztika. Vevő-jövedelmezőség, hasznosság elemzés
2. Gy1: A rendelés logisztika. Vevő-jövedelmezőség, hasznosság elemzés
3. EA2: A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletezési stratégiák. Beszerzés tervezése, szállítók minősítése.
Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre
4. Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
5. EA3: Termelési logisztika. Termelésirányítás alapelvei. Termelési rendszer irányítása. Gyártási rendszerek.
Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
6. Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
7. EA4: Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzői. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzőik.
Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idő számítás.
8. Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idõ számítás.
9. EA5: Értékesítési, elosztási, áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzői.
Gy5: Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
10. Gy5: Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
11. EA6: Logisztikai rendszerek helye a vállalati struktúrában.
GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
12. GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
13. EA7: Zárthelyi dolgozat
GY7: Dolgozat értékelés
14. GY7: Dolgozat értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az eredményes zárthelyi dolgozathoz a megszerezhető összpontszám legalább 50%-os teljesítése szükséges. A zárthelyi időpontja: 13. tanítási héten, az előadás helyén és idejében. A zárthelyi pótlása: a 14. tanítási héten a gyakorlat helyén és idejében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy a ZH eredménye alapján, amelyhez a prezentáció 10 %-kal járul hozzá
 
Kötelező irodalom: Logisztika –Dr. Hartványi Tamás - OE elektronikus jegyzet 2008
Ajánlott irodalom: A logisztika elmélete és gyakorlata - Körmendi Lajos, Pucsek József - SALDO 2008