Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A logisztika, mint szemléletmód megismerése. A logisztika elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a megelőző előadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. Megfelelt szintű írásbeli prezentáció készítése és leadása a 12.oktattási héten.
Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA1: A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlődése. A logisztika mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere. Logisztikai rendszerek.
A rendelés logisztika. Vevő-jövedelmezőség, hasznosság elemzés
2. EA2: A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletezési stratégiák. Beszerzés tervezése, szállítók minősítése.
Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
3. EA3: Termelési logisztika. Termelésirányítás alapelvei. Termelési rendszer irányítása. Gyártási rendszerek.
Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
4. EA4: Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzői. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzőik.
Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet-, készletforgási idő számítása.
5. EA5: Értékesítési, elosztási, áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzői.
Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban.
Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az eredményes zárthelyi dolgozathoz a megszerezhető összpontszám legalább 50%-os teljesítése szükséges. A zárthelyi időpontja: az utolsó konzultáció helyén és idejében. A zárthelyi pótlása: a 14. héten.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy a ZH eredménye alapján, amelyhez a prezentáció 10 %-kal járul hozzá
 
Kötelező irodalom: Logisztika –Dr. Hartványi Tamás - OE elektronikus jegyzet 2008
Ajánlott irodalom: A logisztika elmélete és gyakorlata - Körmendi Lajos, Pucsek József - SALDO 2008