Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a menedzseri munka legfontosabb elvi és gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH-k és csoportos írásbeli prezentáció, a gyakorlatokon való aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E: Menedzsment természete és általános vonásai, irányzatok
2. Gy: Menedzsment változó környezete, a tervezés, mint elsődleges funkció
3. E: Üzleti tervezés, stratégiai menedzsment.
4. Gy: Döntéshozatal, kreatív problémamegoldás, innováció
5. E: A szervezési funkció. Szervezetek és szervezeti kultúrák.
6. Gy: Emberi erőforrás menedzsment, kommunikáció. Ösztönzési (motivációs) elméletek
7. E: 1. ZH
8. Gy: Marketing menedzsment
9. E: Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
10. Gy: Az ellenőrzési funkció
11. E: Projektmenedzsment
12. Gy: Termelésmenedzsment
13. E: 2. ZH
14. Gy: Nemzetközi menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: a ZH-k sikeres megírása és a csoportos prezentáció határidőre való leadása.
Az évközi jegy kialakításához a prezentáció 10 %-kal járul hozzá.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Kocsis József: Menedzsment – műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2000. illetve későbbi kiadás
Farkas András: Illusztráció és ábragyűjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetről letölthető (OE háló)
Tóth Gábor: Men. vázlatok Tansegédlet, VMI. 2017.
Ajánlott irodalom: P. Kotler: Marketingmenedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2008.