Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Dashboard rendszerek áttekintő bemutatása
2. Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelőfelület megismerése
3. Rendszeradminisztrációs beállítások, jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése
4. Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
5. Lekérdezések létrehozása, alapvető adatelemzési kifejezések (DAX) használata
6. Adatbázisműveletek; Természetes nyelven alapuló lekérdezések
7. Tudásfeltárás, adatbányászat
8. Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
9. Egyéni, vállalati vizualizációk alkalmazása
10. Big data világa;Interaktív jelentések megismerése, készítése.
11. Jelentések vállalaton belüli és kívüli megosztása
12. Adatfeltárás, adatszűrők alkalmazása
13. Elkészített üzleti jelentések prezentálása, Zárthelyi dolgozat.
14. Elkészített üzleti jelentések prezentálása, Zárthelyi dolgozat pótlása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.

A zárthelyi dolgozat értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

Az évközi jegy kialakításának szempontjai:
- business dashboard, üzleti jelentés elkészítése és bemutatása;
- zárthelyi dolgozat
- órai részvétel TVSZ szerint;
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában van.
 
Kötelező irodalom: Microsoft Power BI online oktatási anyaga https://docs.microsoft.com/hu-hu/power-bi/
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században
Viktor Mayer-Schönberger - Kenneth Cukier:Big Data