Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fenyvesi István Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 5 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy egy üzleti szimulációs játékra épül, amely leegyszerűsítve képezi le a valóságot. A hallgatók kipróbálhatják magukat egy vállalat felsővezetéseként,
megtapasztalhatják, hogy milyen döntéshozók lennének. A hallgatók a “Booximulation” szoftver segítségével a gyakorlatban is kamatoztathatják a korábbi tanulmányaik
során megszerzett ismereteiket, illetve a későbbi elméleti tudás elsajátítását könnyebbé tehetik. Az általános közgazdasági összefüggések felismerése, a különböző
vállalati részterületek közti kapcsolat megismerése ugyanolyan fontos a szimuláció során, mint az egyes funkcionális területek mélyreható ismerete. A tárgy gyakorlati
jellege, a vezetői döntések meghozatala előkészíti a szakmai gyakorlatot, a tapasztalatok a gyakorlati életben is hasznosíthatóak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók egy erre a célra kialakított online felületen hozhatják meg a cégük irányításához szükséges döntéseket. Az eredmények szintén ezen a
felületen kerülnek feltöltésre. Az óra keretein belül értékelésre kerül, hogy adott helyzetben a meghozott döntés mennyire volt optimális. A
szimuláció első négy köre után (első gazdasági év) a hallgatóknak, mint vállalatvezetőknek prezentálniuk kell a többi hallgatónak, mint Igazgatóság
előtt. A 20 perces prezentációban többek között be kell mutatni a cég működéséről készített releváns mutatókat és meghatározó eseményeket, főbb
piaci jellemzőket. A hallgatók nem kötelező jelleggel egyénileg is tarthatnak előadásokat megadott témakörökből. Egy prezentáció maximum 10 perces
lehet, mely javíthatja az érdemjegyet. A kurzus végén a csoportok közösen értékelik az eredményeket, levonják a tanulságokat, és ok-okozati
kapcsolatok formájában piaci összefüggéseket, mechanizmusokat tárnak fel, melyek a szimuláció során fejtették ki hatásukat.

Az évközi jegy részben a hallgatók szimuláció során elért teljesítményéből, részben a prezentáció értékeléséből áll.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kereskedelmi vállalkozások működését meghatározó legfontosabb összefüggések.
A szimulációs környezet bemutatása.
Online felület bemutatása.
Piac bemutatása.
Kézikönyv ismertetése.
Csapatok kialakítása.
2. A szimuláció elején egy tesztkör során lehetőségük lesz a hallgatóknak, hogy jobban megismerjék a szimuláció környezetét, felületét.

A hallgatóknak lehetőségük nyílik, hogy a felmerülő kérdéseiket feltegyék.
3. A szimuláció első negyedévre kell a csapatoknak döntést meghozni. Az első kör alapján felmerülő kérdések megbeszélése.
4. Az első kör eredményét követően a második negyedévre kell a csapatoknak a döntést meghozni.
Hallgató előadása, melyet a téma mélyebb áttekintése, közös megbeszélése követ. Téma: üzleti terv.
5. További körök lebonyolítása és prezentációk az előzőek szerint.
6. További körök lebonyolítása és prezentációk az előzőek szerint.
7. Csapatok prezentációja az első lezárt üzleti évről. (A három legmagasabb részvényértékkel rendelkező csapat tart előadást, a többiek kritikai észrevételeket tesznek.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy részben a hallgatók szimuláció során elért teljesítményéből, részben a prezentáció értékeléséből áll.
Pótlási lehetőség: Egy konkrét vállalkozási ötlet bemutatása az óráról órára bemutatott üzleti tervezési folyamatokon végig vezetve az ötletet.
Időpontok a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi jegy részben a hallgatók szimuláció során elért teljesítményéből, részben a prezentáció értékeléséből áll.
 
Kötelező irodalom: Órai előadások anyaga
Booximulation szimulációs hallgatói kézikönyv
Ajánlott irodalom: Csath Magdolna Stratégiai tervezés és vezetés; ISBN-szám: 963-04-3512-8
Bartek-L. M. – Bartók I. – Czakó E. – Gáspár J. – Könczöl E. – Pecze K. Vállalati stratégia, ISBN:978-963-9659-09-4
Juhász Anna - Kenedics Krisztina - Sólyom Csaba (2004): Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése I.
Gábor Miklós - Sólyom Csaba (2004): Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése II.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.