Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Bólya András; Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások rendszeres látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel.
Három esettanulmány , 2 zárthelyi dolgozat megírása.
A 14. oktatási hétig a kurzus követelményeinek maradéktalan teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. 2. hét Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok
(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása

3. 3. hét A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi,
költségviselõi és piacát alkotó közössége
4. 4. hét A projektmunkában résztvevõ szereplõk

5. 5. hét A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés,
szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
6. 6. hét A projektszervezés folyamata 1. ( ZH.)
7. 7. hét A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél
használt eszközök, módszerek

8. 8. hét A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
9. 9. hét Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI mutató
10. 10. hét Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
11. 11. hét A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés
12. 12. hét Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?

13. 13. hét Projektmenedzsment- minõségbiztosítás
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek 2. ( ZH. )

14. 14. hét Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006
ISBN 9637525777