Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 15 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek
értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
kiselőadások egy szabadon választott témából
évközi projektmunkák teljesítése és prezentációja a
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése a
félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Félévi feladatok ismertetése. Kommunikációs trendek, kihívások. Generációs különbségek a kommunikációban. A munkáltatói kommunikáció sajátosságai.
2. Részvétel a CSR konferencián.
3. Részvétel a MEB konferencián és vagy a nemzetközi héten.
4. Projektmunka prezentációk 1.
5. Projektmunka prezentációk 2.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi jegy
kiselőadások 40%
projektmunka 40%
aktivitás 20%
 
Kötelező irodalom: Klein B.& Klein S. (2000): A szervezet leke. EDGE
Goleman, D (2000): Érezelmi intelligencia a munkahelyeken. EDGE
Ulrich Langanke (2009): Üzleti Kommunikáció II: ppt-prezentáció.
Ajánlott irodalom: Bolten, J. & Ehrhardt, C. (eds.) (2003): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels
(német/angol)
Pinker, S. (1994): The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York (angol)
Wardhaugh, R. (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben
Sedikides, C. & Brewer, M.B. ( 2001): Individual Self, Relational Self, Collective Self. Philadelphia/PA (angol)