Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Varga János; Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele: 15 perces prezentáció készítése, valamint egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái,
Gyakorlat: Finanszírozási mérleg összeállítása, NFT,
2. Belső finanszírozási formák.
Gyakorlat: Amortizáció számítás
3. Külső finanszírozási formák,
Gyakorlat: Váltóval kapcsolatos számítások
4. Átlagos tőkeköltség
Gyakorlat: ÁTK számítás
5. Pénzügyi teljesítmény mérése
Gyakorlat: Likviditás, jövedelmezőség összefüggése
6. Beruházások finanszírozása,
Gyakorlat: Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
Gyakorlat: IRR számítás
8. Pénzintézeti szektor
Gyakorlat: Pénz időértéke
9. Pénzügyi szolgáltatások. Betéti szolgáltatás
Gyakorlat: Betéti műveletekhez kapcsolódó számítások
10. Hitelezés
Gyakorlat: Hitelezéssel kapcsolatos számítások Hitelképesség vizsgálat
11. Értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások
Gyakorlat: kötvény, részvény számítás
12. Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, Faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, Kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok,
Gyakorlat: Kiselőadások
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítő finanszírozás
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat
14. Pót zárthelyi, elővizsga, konzultáció
Gyakorlat: Kiselőadások
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozás- finanszírozás Saldo,2001
Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások OE jegyzet,Bp,2011.