Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria; Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, Finanszírozási mérleg összeállítása, NFT,
2. Belső finanszírozási formák. Amortizáció számítás
3. Külső finanszírozási formák, Váltóval kapcsolatos számítások
4. Átlagos tőkeköltség ÁTK számítás
5. Pénzügyi teljesítmény mérése Likviditás, jövedelmezőség összefüggése
6. Beruházások finanszírozása, Beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes,
7. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta, IRR számítás
8. Zárthelyi dolgozat, Pénzintézeti szektor, Pénz időértéke
9. Pénzügyi szolgáltatások. Betéti szolgáltatás, Betéti műveletekhez kapcsolódó számítások
10. Hitelezés, Hitelezéssel kapcsolatos számítások Hitelképesség vizsgálat
11. Értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások, kötvény, részvény számítás
12. Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, Faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, Kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok,
13. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás, Zárthelyi dolgozat
14. Pótzárthelyi, elővizsga, konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozás- finanszírozás Saldo,2001
Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások OE jegyzet,Bp,2011.