Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidőre.
Házi dolgozat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás PR aktivitásainak elemzése és
ennek fényében új stratégiai koncepciójának / PR kampányának kidolgozása: célok, célcsoportok, PR eszközök és eredmények értékelése pontok
beillesztésével
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Feladatkijelölés, a PR szerepe és fontossága a marketing kommunikációban 09.23
2. PR tervezés folyamata, lépései 10.07.
3. Image és arculat elemei 10.21.
4. Terepmunka: A kiválasztott cég / vállalat/ márka PR aktivitásainak elemzése és javaslat az új aktivitásokra és prezentáció elkészítése 11.18.
5. Zh és hallgatói prezentációk 12.02.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
50% zh
50% házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Nyárády Gáborné, Szeles Péter Public relations
2011, Budapest, Perfekt Kiadó
Szeles Péter Public relations a gyakorlatban, 1999 Geomédia, Budapest
Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest