Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 5 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott termék / szolgáltatás
reklámkampányának/reklámjának értékelése (szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz péla
értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
reklámkampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet, médiamix és eredmények mérésének lehetőségei pontok beépítésével, egy
önálló óriásplakát vagy print vagy egyéb ATL hirdetés koncepciójának ismertetése
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat működési mechanizmusa, alkotóelemei. Zajtípusok, kódolási eljárások
Szeminárium: A házi feladatok megbeszélése, ütemezése
2. Szeminárium: Reklámelemzés megadott szempontok alapján (pszichológiai irányzatok érvényesülése, kötöttségek stb.).
3. Előadás: A reklámpszichológia alapjai, pszichológiai iskolás megjelenése a marketingkommunikációban, kommunikációs kötöttségek a reklámban A reklám hatásmechanizmusok, egyszerű és hierarchikus modellek, előnyök, hátrányok
Szeminárium: A reklám hatásmechanizmusának vizsgálata gyakorlati példákon keresztül, reklámelemzés
4. Szeminárium: A reklámpiac jellemzői, ügynökségek fajtái, felépítése, együttműködés ügyfél és ügynökség között, brief típusok
5. Előadás: Integrált marketingkommunikáció fogalma. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében. A reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplők, jelentősebb jogi, etikai szabályok. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
Szeminárium: A brief tartalmi és formai elemeinek megbeszélése. Egy konkrét kampány stratégiájának áttekintése.
6. Szeminárium: Hallgatói projektfeladat – brief összeállítása
7. Előadás: Kreatív tervezés, a kreatív brief jelentősége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP, UEP meghatározásának gyakorlati kérdései Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma.
Szeminárium: Nemzeti ünnep
8. Szeminárium: Kreatív feladat: Mindmap készítés, bemutatás.
9. Előadás: Médiatervezés feladatai: ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület, televízió, rádió
Szeminárium: Médiatervezési feladat, konkrét médiatervek áttekintése
10. Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány.
11. Előadás: A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók
Szeminárium: Rektori szünet
12. Szeminárium: hallgatói prezentációk - reklámkampány
13. Előadás: Zárthelyi dolgozat
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
30% zh
30% első házi dolgozat
40% második házi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest