Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Vályi Ferenc Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. és 11. oktatási hét
2 zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi elemzés – információ források – mérlegtan ismétlés
Gyakorlat: Példa megoldás
2. Pénzügyi elemzés fajtái, mutatószámok rendszere – statisztikai ismétlés
Gyakorlat: Példa megoldás
3. Vagyoni helyzet vertikális és horizontális elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
4. Rövidtávú pénzügyi helyzet – Alanyi likviditás
Gyakorlat: Példa megoldás
5. Tárgyi likviditás – Likviditási mérleg
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat - Példa megoldás
6. Hosszútávú pénzügyi helyzet – eladósodottság, tõkeáttétel
Gyakorlat: Példa megoldás
7. Jövedelmezõség elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
8. Hatékonyság elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
9. Cash flow elemzés
Gyakorlat: Példa megoldás
10. Új irányzatok a pénzügyi elemzésben – piaci mutatók
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat - Példa megoldás
11. Eredmény elemzése
Gyakorlat: Konkrét vállalat elemzése
12. Eredmény elemzése
Gyakorlat: Konkrét vállalat elemzése
13. Konkrét vállalat komplex elemzése
14. Konzultáció
Gyakorlat: Jegyek lezárása, pótlás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Mind az elõadás, mind a gyakorlat látogatása kötelezõ, hiányzási lehetõség a TVSZ szerint.
2 zárthelyi dolgozat, melynek sikeres / 50% feletti / megírása,és egy 15 perces prezentációval kiegészített kiselõadás megtartása az aláírás feltétele.
A szorgalmi idõszak utolsó hetében van lehetõség a pótlásra.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, 2007
Példatár a vállalkozások komplex elemzéséhez, Perfekt,2007
Ajánlott irodalom: Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csõdelõrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.