Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja a külkereskedelemmel kapcsolatos alapfogalmak megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való rendszeres és aktív jelenlét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A külkereskedelem története
2. A külkereskedelem gazdaságtana I.
3. A külkereskedelem gazdaságtana II.
4. A nemzetközi kereskedelem jellemzése, sajátosságai
5. A nemzetközi kereskedelem teljesítményének mérése
6. A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
7. A külkereskedelmi ügylet folyamata
8. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szereplői
9. A kereskedelempolitika típusai, eszközrendszere
10. A kereskedelempolitika eszközeinek hatása
11. Együttműködés a nemzetközi kereskedelemben
12. Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben
13. Az INCOTERMS szabvány
14. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2016): Külkereskedelmi ismeretek a globalizálódó világban, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest