Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a vállalatot, mint a társadalomba ágyazott szervezetet vizsgálják meg a hallgatók és megismerjék azokat a programokat és
eszközöket, amik a vállalatok társadalmilag is felelős működését elősegítik. Ezen túl a társadalmi marketing céljait és gyakorlatát is áttekintjük a
kurzus keretében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. CSR és a fenntartható növekedés, fenntartható fejlődés fogalma
2. A valóban felelős vállalat koncepciója
3. Társadalmi normák, elvárások. CSR trend
4. Stratégiai és taktikai CSR. Érintettek bevonása, velük folytatott párbeszéd
5. Jótékonykodás, adományozás, célhoz rendelt promóció, ügyhöz kapcsolt marketing
6. A sikeres CSR jellemzői. CSR kommunikációs stratégiái
7. CSR előnyei és lehetséges veszélyei. Az image, reputáció és a CSR kapcsolata
8. CSR mérése, CSR jelentések
9. CSR gyakorlata hazánkban és nemzetközi szinten
10. Non-business szervezetek sajátosságai.Társadalmi marketing
11. Társadalmi marketing akciók tervezése, kivitelezése
12. Megvalósult társadalmi marketing akciók elemzése
13. Esettanulmányok prezentálása és megvitatása 1.
14. Esettanulmányok prezentálása és megvitatása 2.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az órák látogatása kötelező.
A hallgatók aktív részvételére és hozzájárulására épül az értékelés. Az aláírás megszerzéséhez a hallgatóknak a félév során egy esettanulmányt kell készíteni és további 2 kisebb feladatot teljesíteni, melyekből összesen 50 pont érhető el. Ebből minimum 25 pontot kell teljesíteni ahhoz (de mindháromból legalább 6 pontot), hogy a hallgató aláírást szerezzen.

A vizsga írásbeli dolgozat, melynek értékelése:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Majláth Melinda (2017) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalom-központú marketing; Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem Keleti Károly
Gazdasági Kar (2017) , 156 p. ISBN: 9789634490395 elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Philipp Kotler, Nancy Lee (2007): Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Jót tenni – egy ügyért és a vállalatért, Bp., HVG Könyvek
Piskóti István (2012): A társadalmi marketing modellje és hazai működésének feltételei, Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp.
103–120 http://www.matarka.hu/koz/ISSN_1588-9033/6k_1sz_2012/ISSN_1588-9033_6k_1sz_2012_103-120.pdf
Tóth Gergely (2007): A valóban felelős vállalat: a fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a
mélyebb stratégiai megközelítésről, Bp., Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 104 p.
Szlávik János szerk.(2009): A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, Complex Kiadó