Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az előző hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokról a gyakorlat jellege miatt hiányzás nem lehetséges!!! A hiányzott órák nem pótolhatók!!!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. I. Üzleti szimuláció *

A business games egyetlen nagy esettanulmány mely a valós élet szimulálásával a gyakorlati élethez közeli helyzetet teremt a hallgatóságnak. A játék a résztvevõ hallgatókat döntési helyzetek sokaságába hozva a hat félév során szerzett ismeretek szintetizált felhasználására kényszeríti. A tantárgy kiemelten épít a hallgatók vállalatgazdaságtani, pénzügyi, marketing, és számviteli stb. ismereteire. A hallgatók 3-5 fõs kiscsoportokban dolgozva hozzák meg a termelésre és az értékesítésre vonatkozó döntéseket úgy, hogy a csapatok egymással is versenyeznek, és egyúttal megismerik a team munka sajátosságait. Munkájuk eredményérõl az általuk mûködtetett vállalat helyzetének alakulásán keresztül azonnali visszajelzést kapnak. A játék közben a hallgatók üzleti tervet, a játék befejeztével üzleti beszámoló jelentést készítenek, amit szóban is elõadnak.
1-3. döntés
2. 4-6. döntés
3. 7-9. döntés
4. 10-12. döntés
5. 13-15. döntés
6. 16-18. döntés
7. Powerpoint beszámolók, üzleti tervek, a tréningmunka értékelése
8. 8-14. oktatási hét
II. Vezetési tréning 50% (csak a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók számára.)
Az oktatás 3. hetében a tárgyalás elméleti anyagból 60 perces feladatlap kitöltése. Minden hallgatónak a közösen megbeszélt témában, megadott szempontok alapján, a megbeszélt idõben egy konkrét tárgyalást kell lefolytatnia.
Pótlás: az írásbeli feladatlap egy alkalommal, a kurzus végén kitölthetõ, a helyzetgyakorlat nem pótolható. A helyzetgyakorlatoknál a hiányzás nem megengedett.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Üzleti szimulációs 50% (A műszaki menedzser szakos hallgatók számára 100%)
Üzleti terv,
Beszámoló
A játékban elért helyezés

Vezetési tréning 50% (csak a gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói számára)

Pótlási lehetõségek:
A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0- 49% elégtelen (1)
50- 61% elégséges (2)
62- 73% közepes (3)
74- 85% jó (4)
86- 100% jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Oktatási segédanyag

I:Üzleti szimuláció
Medve András – Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004.
(mindkét szakos hallgató számára)

II. Vezetési tréning
Ferenczi Éva: Tárgyalástan.
2006. Személyesen átmásolható.
(csak a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók számára)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
*Fontos megjegyzés
A két nagy témakör kezdési idõpontja a csoportok felénél a fenti sorrendben történik, míg a csoportok másik felénél a sorrend felcserélõdhet,
azaz
az itt jelzettõl eltérõen az üzleti
szimuláció van az elsõ hét hétben és a vezetési tréning a második hét hétben.